Jarenlang is erover vergaderd, gediscussieerd en gebakkeleid: een nieuwe wetgeving voor de regulering van online en offline casino's. De bestaande wetgeving is niet meer van deze tijd, stuitte op steeds meer bezwaren en was vooral de Nederlandse belastingdienst een doorn in het oog. Jaarlijks liep de Nederlandse staatskas namelijk miljoenen euro’s mis doordat er over winsten die door spelers behaald werden, geen belasting werd afgedragen. Daar komt met de nieuwe wet op de kansspelen nu verandering in. Niet alleen zal er belasting moeten worden afgedragen over de winst die men behaald via online casino’s. Ook zullen spelers strikter worden gecontroleerd op hun speelgedrag en identiteit met als doel gokverslaving en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Spelers en overheid gezamenlijk verantwoordelijk

De Nederlandse staat was tot nu toe de enige partij die legaal casinospelen aan mocht bieden. Het starten van een online of fysiek casino was tot nu toe niet illegaal. Met de nieuwe wet op de kansspelen, komt daar verandering in en worden casino’s eindelijk ook in Nederland gelegaliseerd. Online casino’s zullen de mogelijkheid hebben een casinolicentie te bemachtigen, mits zij voldoen aan een reeks strikte voorwaarden. Nederlandse burgers die een online casino willen bezoeken, kunnen dus opgelucht ademhalen, want hun belangen worden hierdoor voortaan door Nederlandse wetgeving beschermd en bij conflicten is men niet langer meer aangewezen op ingewikkelde procedures in bijvoorbeeld Malta, waar de meeste online casino’s hun licentie hebben geregistreerd. De nieuwe wet op de kansspelen opent de weg naar een legaal aanbod van online casino’s en zal de staatskas behoorlijk spekken. Door de aanname van de nieuwe wet, gaat de overheid echter ook een aantal verplichtingen aan. Zo zal er toezicht worden geregeld om gokverslaving te voorkomen en zal het uitgeven van licenties voor online casino’s aan strikte voorwaarden zijn gekoppeld.

Spelers zullen echter onder de nieuwe wet op de kansspelen niet zomaar in elk online casino in Nederland kunnen spelen. Casino’s en live casino's krijgen namelijk alleen een licentie wanneer zij bereid zijn en systemen in werking hebben om bijvoorbeeld de leeftijd te verifiëren en het online speelgedrag van hun bezoekers te controleren. Bezoekers van een casino zal worden gevraagd een speelprofiel in te vullen, waar bijvoorbeeld ook een telefoonnummer en het burgerservicenummer moet worden ingevoerd. Het online casino dient deze gegevens vervolgens binnen 30 dagen nadat het profiel is aangemaakt te controleren. Daarnaast zullen alle online casino’s in Nederland die een licentie krijgen, verplicht zijn mee te doen aan een actief CRUKS systeem.

Waar staat CRUKS voor en hoe werkt het?

De afkorting CRUKS staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en is het nieuwe systeem van de overheid dat ervoor moet zorgen dat risicospelers worden opgemerkt, aangesproken en desnoods uitgesloten van deelname aan Nederlandse online casino’s. Elk online casino dat van de overheid een licentie krijgt, verplicht zichzelf een actief beleid te voeren om spelers die door hun gokgedrag in de problemen dreigen te raken, dan moeten de gegevens van deze spelers worden doorgegeven aan de kansspelautoriteit. De kansspelautoriteit is de officiële toezichthouder die belast is met de juiste uitvoering van de nieuwe wet op de kansspelen.

Zodra een speler wordt aangemeld bij de kansspelautoriteit wordt hem hulp of ondersteuning aangeboden om te voorkomen dat zijn speelgedrag hem (verder) in de problemen brengt. De speler kan ervoor kiezen op het aanbod van de kansspelautoriteit in te gaan of deze te negeren. De eindverantwoordelijkheid ligt in dezen bij de speler zelf. Wel kan de kansspelautoriteit besluiten de speler toegang te ontzeggen tot alle Nederlandse casino’s met een casinolicentie. Deze casino’s zijn vervolgens verplicht de speler de toegang tot het casino te ontzeggen. In de toekomst zal zo’n ontzegging niet alleen betekenen dat men niet meer online kan spelen, maar zal zelfs het spelen in fysieke casino’s en gokhallen, niet meer mogelijk zijn.

Wat zijn precies de veranderingen?

Met de invoering van de nieuwe wet op de kansspelen, zijn er een aantal cruciale veranderingen doorgevoerd. Hieraan zijn strikte regels verbonden en elk online casino heeft zich hieraan te conformeren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zij:

  • Een actief beleid voeren om gokverslaving te voorkomen en meewerken aan het signaleren van problematisch speelgedrag.
  • Zich verplichten tot het hanteren van een uitgebreid spelersprofiel waarin persoonlijke informatie van spelers wordt opgeslagen en geverifieerd.
  • Zich conformeren zich aan de eis probleemspelers op aanwijzing van de Kansspelautoriteit de toegang tot het online casino te ontzeggen.
  • Zich verplichten tot het afdragen van verschillende vormen van belastingen.
  • Reclame maken volgens de richtlijnen die door de Kansspelautoriteit zijn vastgesteld.

Het niet nakomen van verplichtingen zal ertoe leiden dat een online casino in Nederland haar licentie kwijtraakt. Het aantal licenties dat zal worden afgegeven, zal ongetwijfeld minimaal zijn. De angst dat er een wildgroei aan online casino’s zal ontstaan, volgens kenners en overheid niet terecht.

Doel van de nieuwe wetgeving was het legaliseren van online casino’s zodat de miljoenen die de overheid voorheen jaarlijks misliep, nu in de staatskas terechtkomen en dat Nederlandse spelers beter beschermd worden tegen misbruik en gokverslaving.

Geteste Casino's